Home + Archief

Zoeken in de catalogus

Welkom bij de Catalogus! De Catalogus geeft toegang tot de collecties van Nieuw Land. U kunt hier beschrijvingen vinden van tienduizenden archiefstukken, archeologische en museale voorwerpen, dia’s, foto’s, films, boeken, kaarten en atlassen over Flevoland, het Zuiderzee-/IJsselmeergebied en het Zuiderzeeproject

Het overzicht van collecties vindt u via Collectieoverzicht

Nieuw Land is gemeentearchief van Urk, Dronten, Lelystad en Zeewolde, archief van het Waterschap Zuiderzeeland, Rijksarchief in de provincie en Provinciaal Depot voor Bodemvondsten van Flevoland.
Opnieuw zoeken - Weergave detail

Titel: Geboorte van de Wieringermeerdirectie. v.l.n.r. ir A.L.H. Roebroek, ir S. Smeding en ir F.P. Mesu, 8 april 1930.
Documentnummer: 728714
Instelling: Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders / Sociaal Historisch Centrum voor Flevoland
Collectie: 300 Mesu, dr.ir. F.P., foto's en prentbriefkaarten
Datering: 8/4/1930 t/m 8/4/1930
Documentsoort: foto's
Signatuur: Inventarisnummer FA 0499. Album Mesu II.
Trefwoord(en): waterbouwkunde, Zuiderzeewerken
Geografisch: Wieringermeer
Wilt u dit document inzien of bestellen neemt u dan contact op met Nieuw Land Studiecentrum via e-mail: studiecentrum@nieuwlanderfgoed.nl of via telefoonnummer: 0320-225945.

Deze afbeelding is van Nieuw Land, bij gebruik dient u deze bronvermelding te gebruiken:
Nieuw Land Erfgoedcentrum te Lelystad en - indien van toepassing - naam van de fotograaf
Link naar dit object: