Home + Archief

Zoeken in de catalogus

Welkom bij de Catalogus! De Catalogus geeft toegang tot de collecties van Nieuw Land. U kunt hier beschrijvingen vinden van tienduizenden archiefstukken, archeologische en museale voorwerpen, dia’s, foto’s, films, boeken, kaarten en atlassen over Flevoland, het Zuiderzee-/IJsselmeergebied en het Zuiderzeeproject

Het overzicht van collecties vindt u via Collectieoverzicht

Nieuw Land is gemeentearchief van Urk, Dronten, Lelystad en Zeewolde, archief van het Waterschap Zuiderzeeland, Rijksarchief in de provincie en Provinciaal Depot voor Bodemvondsten van Flevoland.
Opnieuw zoeken - Weergave detail

Titel: "Ausweise", akten, waarbij verklaard wordt dat H. Hellendoorn ten behoeve van de voedselvoorziening werkzaam is in de Noordoostpolder en niet aan dit werk mag worden onttrokken.
Documentnummer: 34203
Instelling: Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders / Sociaal Historisch Centrum voor Flevoland
Collectie: 829 Hellendoorn, H.
Datering: 1943 t/m 1945
Documentsoort: dossiers
Maker(s): Hellendoorn, H.
Signatuur: 2
Trefwoord(en): bestuur
Geografisch: Noordoostpolder
Wilt u dit document inzien of bestellen neemt u dan contact op met Nieuw Land Studiecentrum via e-mail: studiecentrum@nieuwlanderfgoed.nl of via telefoonnummer: 0320-225945.

Link naar dit object: